بایگانی بخش مراکز تحقیقاتی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,837 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

مرکز تحقیقات کاربرد الکترونیک در نساجی

سرپرست :دکتر لطیفی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

مرکز تحقیقات بافندگی

سرپرست : آقای دکتر نصرتی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

مرکز تحقیقات ریسندگی

سرپرست : آقای دکتر صفرجوهری