بایگانی بخش کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 11 | تعداد کل بازدید های مطالب: 37,188 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه کامپوزیت و منسوجات صنعتی

نام سرپرست: آقای دکتر هادی دبیریان

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -

ذوب ریسی

سرپرست کارگاه : آقای دکتر مجتهدی  مدرس کارگاه : --- شماره تماس کارگاه  : داخلی ۲۶۴۰  محل کارگاه : طبقه همکف 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه مقدمات بافندگی

سرپرست : آقای دکتر نصرتی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه بافندگی

سرپرست : دکتر میردهقان

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه ریسندگی

نام سرپرست : دکتر میردهقان

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه بافندگی حلقوی تاری

سرپرست کارگاه : آقای دکتر جدی  شماره تماس کارگاه : داخلی ۲۶۱۲ محل کارگاه : طبقه ۷،شماره ۷۰۶  

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه بافندگی حلقوی پودی

سرپرست کارگاه : آقای دکتر جدی  مدرس کارگاه : --- شماره تماس کارگاه  : داخلی ۲۶۴۰  محل کارگاه : طبقه همکف،شماره ۰۱۰ 

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه فیوزینگ

سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان F_mousazadeganaut.ac.ir شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰ موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره 

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه CAD

سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان F_mousazadeganaut.ac.ir شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰ موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره ۹۰۶

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه طراحی پوشاک

سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان F_mousazadeganaut.ac.ir شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰ موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره 

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه فناوری تولید پوشاک

سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان ایمیل : F_mousazadeganaut.ac.ir   شماره تماس کارگاه:  ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰ موقعیت کارگاه: طبقه سوم- شماره ۳۱۲