بایگانی بخش آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 15 | تعداد کل بازدید های مطالب: 139,526 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه آنالیز حرارتی

سرپرست :آقای دکتر محمد کریمی  

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

الکترو ریسی سازه‌های نانو لیفی

سرپرست آزمایشگاه: خانم دکتر یوسف زاده

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه بیو تکمیل

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر منتظر  

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه پلیمر و سازه‌های نانو لیفی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر بهرامی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر مالک

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه میکروسکوپ نوری

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر حقیقت کیش

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه نانو بیو تکمیل

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر منتظر

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه رنگ وهمانندی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر امیر شاهی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی تجزیه

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر محمد کریمی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه رنگرزی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر نوید ربیعی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی آلی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر بهرامی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر فشارکی فرد

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه علوم الیاف

سرپرست آزمایشگاه:خانم دکتر سمیه اکبری

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فیزیک الیاف

سرپرست آزمایشگاه:خانم دکتر اعزاز شهابی 

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه آب و پساب

سرپرست آزمایشگاه: خانم دکتر سمیه اکبری