بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 131 | تعداد کل بازدید های مطالب: 353,993 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه کامپوزیت و منسوجات صنعتی

نام سرپرست: آقای دکتر هادی دبیریان

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -

اساتید بازنشسته

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه آنالیز حرارتی

سرپرست :آقای دکتر محمد کریمی  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ -

گروه آموزشی پوشاک ومدیریت

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -

ذوب ریسی

سرپرست کارگاه : آقای دکتر مجتهدی  مدرس کارگاه : --- شماره تماس کارگاه  : داخلی ۲۶۴۰  محل کارگاه : طبقه همکف 

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

مهندسی منسوجات صنعتی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

مهندسی پوشاک و مدیریت

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

مهندسی تکنولوژی نساجی

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

افتخارات

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

فرم های دوره کارشناسی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

مرکز تحقیقات کاربرد الکترونیک در نساجی

سرپرست :دکتر لطیفی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

مرکز تحقیقات بافندگی

سرپرست : آقای دکتر نصرتی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

مرکز تحقیقات ریسندگی

سرپرست : آقای دکتر صفرجوهری

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

الکترو ریسی سازه‌های نانو لیفی

سرپرست آزمایشگاه: خانم دکتر یوسف زاده

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه بیو تکمیل

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر منتظر  

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه پلیمر و سازه‌های نانو لیفی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر بهرامی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر مالک

صفحه 4 از 6