بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 131 | تعداد کل بازدید های مطالب: 354,052 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه نانو بیو تکمیل

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر منتظر

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه رنگ وهمانندی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر امیر شاهی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی تجزیه

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر محمد کریمی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه رنگرزی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر نوید ربیعی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی آلی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر بهرامی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر فشارکی فرد

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه علوم الیاف

سرپرست آزمایشگاه:خانم دکتر سمیه اکبری

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فیزیک الیاف

سرپرست آزمایشگاه:خانم دکتر اعزاز شهابی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه مقدمات بافندگی

سرپرست : آقای دکتر نصرتی 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه بافندگی

سرپرست : دکتر میردهقان

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه ریسندگی

نام سرپرست : دکتر میردهقان

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه بافندگی حلقوی تاری

سرپرست کارگاه : آقای دکتر جدی  شماره تماس کارگاه : داخلی ۲۶۱۲ محل کارگاه : طبقه ۷،شماره ۷۰۶  

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه بافندگی حلقوی پودی

سرپرست کارگاه : آقای دکتر جدی  مدرس کارگاه : --- شماره تماس کارگاه  : داخلی ۲۶۴۰  محل کارگاه : طبقه همکف،شماره ۰۱۰ 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

مسئولین دانشکده

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه آب و پساب

سرپرست آزمایشگاه: خانم دکتر سمیه اکبری

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه فیوزینگ

سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان F_mousazadeganaut.ac.ir شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰ موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره 

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه CAD

سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان F_mousazadeganaut.ac.ir شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰ موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره ۹۰۶

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه طراحی پوشاک

سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان F_mousazadeganaut.ac.ir شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰ موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره 

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه فناوری تولید پوشاک

سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان ایمیل : F_mousazadeganaut.ac.ir   شماره تماس کارگاه:  ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰ موقعیت کارگاه: طبقه سوم- شماره ۳۱۲

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

تماس با ما

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکده

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

معرفی دانشکده

img_yw_news
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ -

کارکنان دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ -

پیام ریاست دانشکده

صفحه 5 از 6