دفاعیه
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد 
تهیه و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت حاوی سلولز استات/نانو کریستال سلولز اصالح شده با ترکیبات دندریمری با گروه های انتهایی آمین
ارائه دهنده:علی میانه رو
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 
دفاعیه ۱
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد 
عنوان : تولید الکترود منعطف بدل pvdf/zno بر پایه ترکیبات نانو کربنی 
ارائه دهنده : زهره معرف 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ | 
دفاعیه ۲
دفاعیه
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
عنوان : سنتز در محل و خصوصیت یابی نانو ذرات سلنیوم روی کالای پشمی جهت حصول خواص چند گانه
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |