فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
26
Encyclopedia of Polymer Applications, First Edition, Textile: Substrate Modification by Novel Polymers
مجید منتظر,تینا حریفی
1398
United States
تألیف یک فصل کتاب
27
نانو الیاف الکتروریسی شده و کاربرد های آنها
علی اکبر قره آقاجی,مهدی صدرجهانی
1397
ایران
ترجمه
28
Materials in Sports Equipment, Chapter 4: Wearable Technologies in Sports
فرناز معماریان,شهرزاد رحمانی,مریم یوسف زاده چیمه,مسعود لطیفی
1397
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
29
منسوجات هوشمند
علی اکبر مراتی,داریوش سمنانی,حمیدرضا سنجری
1397
ایران
تألیف
30
Advanced Textile Engineering Materials Chapter 1: Application of Stimuli-Sensitive Materials in Smart Textiles
علی اکبر مراتی
1397
United States
تألیف یک فصل کتاب
31
Nanofinishing of Textile Materials
مجید منتظر,تینا حریفی
1397
United Kingdom
تألیف
32
Textiles, Advances in Research and Applications Chapter 1: Advances in Research and Applications of Smart Textiles
علی اکبر مراتی
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
33
Handbook of Nanofibers; Chapter 1: Nanofibers Technologies: History and Developments
Ahmed Barhoum,رحیمه رسولی,مریم یوسف زاده چیمه, Hubert Rahier
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
34
Handbook of Nanofibers; Chapter 34: Functional nanofiber for drug delivery applications
رعنا ایمانی,مریم یوسف زاده چیمه,شیرین نور
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
35
Handbook of Nanofibers; Chapter 9: Design of porous, core-shell and hollow nanofibers
مریم یوسف زاده چیمه,فرزانه قاسم خواه مشکله
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
36
ساختمان نساجی و عملکرد رگ‌های مصنوعی
میررضا طاهری اطاقسرا
1396
ایران
ترجمه
37
نانو الیاف در پزشکی باز ساختی و مهندسی بافت
سیدهژیر بهرامی,عادله قلی پور کنعانی
1396
ایران
تألیف
38
Natural Fibers: Properties, Mechanical Behavior, Functionalization and Applications
سمیه اکبری,سیما شکورجوان
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
39
NANOCELLULOSE, CELLULOSE NANOFIBERS AND CELLULOSE NANOCOMPOSITES - Synthesis and Applications Chapter 8: Electrospinning of Cellulose and Cellulose Derivatives
علی اکبر مراتی,نجمه موذنی
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
40
Nanostructures for Drug Delivery
فاطمه زمانی,فاطمه جهانمرد حسین آبادی,فرزانه قاسم خواه مشکله,سپیده امجد ایرانق,روح اله باقرزاده,محمد امانی تهرانی,مسعود لطیفی
1396
سایر
تألیف یک فصل کتاب
41
اصول مواد وصنایع نساجی
میررضا طاهری اطاقسرا
1395
ایران
تألیف
42
فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون
محمود قاضی خوانساری,فهیم دخت مختاری,سمیه اکبری,سپیده اربابی,الهه اسلامی پور,فرحناز بهزادی,آزاده بشری,لیلا پزشک,حسن پوی پوی,فریبا پیغامی
1395
ایران
تدوین
43
Nanotechnology in the agri-food industry Vol 7 Food packagingChapter 16 New approaches and future aspects of antibacterial food packaging: from nanoparticles coating to nanofibers and nanocomposites with foresight to address the regulatory uncertainty
مجید منتظر,تینا حریفی
1395
United States
تألیف یک فصل کتاب
44
Electrospun nanofibers in protective clothing
محسن گرجی,روح اله باقرزاده,حسِین فشندی
1395
United States
تألیف یک فصل کتاب
45
Electrospun Conductive Nanofibres for Electronics
روح اله باقرزاده,محسن گرجی,محمدسجاد سرایانی بافقی,نیکو ساوه شمشکی
1395
United States
تألیف یک فصل کتاب
46
Electrospun nanofibers
مریم یوسف زاده چیمه
1395
United States
تألیف یک فصل کتاب
47
Electrospun nanofibers
مریم یوسف زاده چیمه,سرام راماکریشنا
1395
United States
تألیف یک فصل کتاب
48
رویکردهای محیط زیستی در مدیریت صنایع(با مثال های کاربردی در صنایع چرم و نساجی)
فاطمه داداشیان
1395
ایران
تألیف
49
خلاصه نظزیه ها و مسایل خواص فیزیکی الیاف (ویرایش جدید)
محمد حقیقت کیش,مهدی افشاری
1395
ایران
تألیف
50
فناوری لایه گذاری در پوشاک
فاطمه موسی زادگان,نازنین اعزاز شهابی,مسعود لطیفی
1395
ایران
تدوین