فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
143
تجارب کار‌آفرینی در کشورهای منتخب
محمود احمدپورداریانی,ناهید شیخان,حجت الله رضازاده
1383
ایران
تألیف
144
پلی پروپیلن
محمد حقیقت کیش
1383
ایران
تألیف
145
پیشرفت هایی در شیمی و تکنولوژی مواد رنگزای آلی
کمال الدین قرنجیگ,علیرضا خسروی,سعید فرخ پی
1382
ایران
ترجمه
146
اصول و تکنولوژی ماشینهای شانه کشش و نیم تاب
مجید صفرجوهری
1382
ایران
ترجمه
147
کارگاه بافندگی
محمد شیخ زاده,زهرا خرم طوسی
1382
ایران
تألیف
148
اصول و تکنولوژی ماشین ریسندگی رینگ
مجید صفرجوهری
1381
ایران
ترجمه
149
مکانیزم بافندگی حلقوی پودی (کتاب قابل تقدیر در رشته مهندسی نساجی در سال ۱۳۸۰)
زهرا خرم طوسی
1381
ایران
ترجمه
150
بافندگی
هوشنگ نصرتی,زهرا خرم طوسی
1381
ایران
تألیف
151
تکنولوژی ریسندگی چرخانه‌ای
مجید صفرجوهری,علی اکبر قره آقاجی
1381
ایران
ترجمه
152
روشهای پیشرفته سنتز پلیمرها
سیدهژیر بهرامی
1381
ایران
ترجمه
153
سیستمهای ریسندگی مدرن
سعید شیخ زاده نجار
1381
ایران
ترجمه
154
کارگاه بافندگی
محمد شیخ زاده,زهرا خرم طوسی
1381
ایران
تألیف
155
بافندگی
هوشنگ نصرتی,زهرا خرم طوسی
1380
ایران
تألیف
156
بافندگی حلقوی پودی - گردباف (بافت ، مواد اولیه، عیوب بافت)
مسعود لطیفی
1379
ایران
ترجمه
157
آمارعملی درنساجی
محمد حقیقت کیش
1379
ایران
تألیف
158
مکانیزم بافندگی حلقوی پودی (کتاب قابل تقدیر در رشته مهندسی نساجی در سال ۱۳۸۰)
زهرا خرم طوسی
1379
ایران
ترجمه
159
پلیمرهای مصنوعی
محمد حقیقت کیش
1379
ایران
ترجمه
160
تکنولوژی ریسندگی چرخانه‌ای
مجید صفرجوهری,علی اکبر قره آقاجی
1379
ایران
ترجمه
161
رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز
علیرضا خسروی,کمال الدین قرنجیگ
1379
ایران
تألیف
162
بافندگی حلقوی پودی - گردباف (ساختمان ماشین و روش تولید)
مسعود لطیفی
1378
ایران
ترجمه
163
مکانیزم بافندگی حلقوی تاری (جلد دوم)
علی اصغر اصغریان جدی
1378
ایران
ترجمه
164
مکانیزم بافندگی حلقوی تاری(جلدسوم)
علی اصغر اصغریان جدی
1377
ایران
ترجمه
165
بافندگی حلقوی پودی - گردباف (ساختمان ماشین و روش تولید)
مسعود لطیفی
1377
ایران
ترجمه
166
خلاصه نظریه هاومسایل خواص فیزیکی الیاف
محمد حقیقت کیش,مهدی افشاری
1377
ایران
تألیف
167
تحقیق در عملیات(۱)
مسعود نیکوکار زنجانی,سیدمحمد حسینی
1377
ایران
تألیف