فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
126
Soft Computing in Textile Engineering, Chapter 18: Textile Quality Evaluation by Image Processing and Soft Computing Techniques
علی اکبر مراتی,داریوش سمنانی
1389
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
127
Advances in Yarn Spinning Technology Chapter 11: Friction Spinning
علی اکبر مراتی
1389
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
128
Electro-conductive Textile Yarns, Chapter 10th of Technical Textile Yarns
مسعود لطیفی,پدرام پیوندی,مریم یوسف زاده
1389
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
129
مقدمه ای بر الیاف کربن
پرویز نورپناه,شهرام ارباب
1389
ایران
تألیف
130
طبیعت گرایی در رنگرزی الیاف پروتئینی (پشم و ابریشم)
مجید منتظر
1388
ایران
تألیف
131
زیست نانو فناوری
سیدمحمد عترتی خسروشاهی,لیدا غضنفری,حسن سلیمی
1388
ایران
ترجمه
132
تولید ساختار و خواص نخ های ریسندگی اصطکاکی رینگ و مدرن
علی اکبر مراتی,سعید فتحی,امیر حایری,حمیدرضا خانمیرزا
1387
ایران
تألیف
133
مقدمه ای بر الکتروریسی و نانوالیاف
علی اکبر مراتی
1387
ایران
ترجمه
134
اصول و نظریات آزمایش های فیزیکی الیاف، نخ و پارچه
ناهید انصاری,وجیهه ملکی
1387
ایران
تألیف
135
طیف سنجی مادون قرمز و کاربرد آن در مهندسی پلیمر
فاطمه داداشیان,غلامرضا گودرزی
1387
ایران
تألیف
136
فیزیک رنگ محاسباتی
سید حسین امیرشاهی
1386
ایران
تألیف
137
مقدمه ای بر ویسکوالاستیسیته پلیمرها
پرویز نورپناه,شهرام ارباب کلک آبادی
1386
ایران
ترجمه
138
سیستمهای ریسندگی مدرن (چاپ دوم )
سعید شیخ زاده نجار,حسین حسنی
1386
ایران
ترجمه
139
آزمون های فیزیکی پارچه
فاطمه داداشیان,غلامرضا گودرزی
1384
ایران
تألیف
140
اصول وتکنولوژی ماشین ریسندگی رینگ
مجید صفرجوهری
1384
ایران
تألیف
141
فرهنگ تشریحی علوم و تکنولوژی الیاف
احمد موسوی شوشتری,محمدعلی توانائی
1384
ایران
تألیف
142
۱۰۰نمودار مدیریت
ناهید شیخان
1384
ایران
ترجمه
143
تجارب کار‌آفرینی در کشورهای منتخب
محمود احمدپورداریانی,ناهید شیخان,حجت الله رضازاده
1383
ایران
تألیف
144
پلی پروپیلن
محمد حقیقت کیش
1383
ایران
تألیف
145
پیشرفت هایی در شیمی و تکنولوژی مواد رنگزای آلی
کمال الدین قرنجیگ,علیرضا خسروی,سعید فرخ پی
1382
ایران
ترجمه
146
اصول و تکنولوژی ماشینهای شانه کشش و نیم تاب
مجید صفرجوهری
1382
ایران
ترجمه
147
کارگاه بافندگی
محمد شیخ زاده,زهرا خرم طوسی
1382
ایران
تألیف
148
اصول و تکنولوژی ماشین ریسندگی رینگ
مجید صفرجوهری
1381
ایران
ترجمه
149
مکانیزم بافندگی حلقوی پودی (کتاب قابل تقدیر در رشته مهندسی نساجی در سال ۱۳۸۰)
زهرا خرم طوسی
1381
ایران
ترجمه
150
بافندگی
هوشنگ نصرتی,زهرا خرم طوسی
1381
ایران
تألیف