فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
1
Advances in Healthcare and Protective Textiles, Chapter 4: Hemodialysis by Hollow Fiber Membranes
محمد باقری مطلق پاشاکی,امیر آذرنیا,علی اکبر مراتی
1401
United States
تألیف یک فصل کتاب
2
Advances in Healthcare and Protective Textiles, Chapter 2: Biomedical Applications of Healthcare Textiles
مهسا کنگازیان کنگازی,علی اکبر مراتی
1401
United States
تألیف یک فصل کتاب
3
نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت ۱۳ : مخلوط الیاف کلردار مشخص با سایر الیاف مشخص (با استفاده از کربن دیسولفید/ استون)
سمیه اکبری,گرامی، الهام,هنگامه استادی,اکرم افشاری کاوه,زهره آوخ,مریم پارسی نژاد,مجتبی پوراصفهانی,بهناز توسلی,مرجان حسینی,خشایار سلطانی,نیم
1401
ایران
تدوین
4
نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت ۱۵ : مخلوط الیاف جوت با الیاف حیوانی مشخص (با استفاده از تعیین نیتروژن موجود)
سمیه اکبری,گرامی، الهام,هنگامه استادی,اکرم افشاری کاوه,زهره آوخ,مریم پارسی نژاد,مجتبی پوراصفهانی,بهناز توسلی,مرجان حسینی,خشایار سلطانی,نیم
1401
ایران
تدوین
5
نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت ۱: اصول کلی آزمون
سمیه اکبری,هنگامه استاد,اکرم افشاری کاوه,زهرا آوخ,مریم پارسی نژاد,مجتبی پوراصفهانی,بهناز توسلی,مرجان حسینی,خشایار سلطانی,نیما شجاعی,بهزاد ش
1401
ایران
تدوین
6
نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت ۲۵ : مخلوط پلیاستر با سایر الیاف مشخص (با استفاده از تریکلرواستیک اسید و کلروفرم)
سمیه اکبری,گرامی، الهام,هنگامه استادی,اکرم افشاری کاوه,زهره آوخ,مریم پارسی نژاد,مجتبی پوراصفهانی,بهناز توسلی,مرجان حسینی,خشایار سلطانی,نیم
1401
ایران
تدوین
7
نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت ۲۸ : مخلوط الیاف کیتوسان با سایر الیاف مشخص (با استفاده از استیک اسید رقیق شده)
سمیه اکبری,ابراهیم وحدانی,زهره آوخ,محمد احمدی مقدم,هنگامه استادی,اکرم افشاری کاوه,مریم پارسی نژاد,مرمرین تحویل داران,بهناز توسلی,مریم جهان
1401
ایران
تدوین
8
نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت ۲۹ : مخلوطهای پلیآمید با پلیمردوجزئی پلیپروپیلن/ پلیآمید (با استفاده از سولفوریک اسید)
سمیه اکبری,گرامی، الهام,هنگامه استادی,اکرم افشاری کاوه,زهره آوخ,مریم پارسی نژاد,مجتبی پوراصفهانی,بهناز توسلی,مرجان حسینی,خشایار سلطانی,نیم
1401
ایران
تدوین
9
نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت ۲: مخلوطهای الیاف سه تایی
سمیه اکبری,گرامی، الهام,هنگامه استادی,اکرم افشاری کاوه,زهرا آوخ,مریم پارسی نژاد,مجتبی پوراصفهانی,بهناز توسلی,مرجان حسینی,خشایار سلطانی,نیم
1401
ایران
تدوین
10
نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت ۹: مخلوط الیاف استات با سایر الیاف مشخص (ا استفاده از بنزیل الکل)
سمیه اکبری,ابراهیم وحدانی,زهره آوخ,محمد احمدی مقدم,هنگامه استادی,اکرم افشاری کاوه,مریم پارسی نژاد,مرمرین تحویل داران,بهناز توسلی,مریم جهان
1401
ایران
تدوین
11
Electrospun and nanofibrous membranes for membrane distillation Chapter 14 in: Electrospun and Nanofibrous Membranes- Principles and Applications
محمدامین علائی شهمیرزادی,کامران جلالی,علی کارگری
1401
Netherlands
تألیف یک فصل کتاب
12
ELECTROSPUN AND NANOFIBROUS MEMBRANES Principles and Applications :chapter 8:Organic and Inorganic electrospun nanofibers
محمدحسن کنعانی جزی,سمیه اکبری
1401
United States
تألیف یک فصل کتاب
13
اصول شیمی پلیمر
سیدهژیر بهرامی
1401
ایران
تألیف
14
Odour in Textiles: Chapter 11: Odour Evaluation Techniques in Textiles Area: Introduction of E-nose as a Potential Alternative Tool
سیما شکورجوان,سمیه اکبری,دیوید استاوکی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
15
اصول طراحی، تولید و کاربرد منسوجات صنعتی
میررضا طاهری اطاقسرا
1400
ایران
ترجمه
16
ژئوسینتتیک‌ها- ژئوممبرین‌های تهیه شده از پلی‌اتیلن با چگالی بالا ((HDPE- ویژگی‌ها و روش‌های‌آزمون -اصلاحیه شماره (۱)
حسین نازک دست,فریبا پیغامی,علی ابراهیمی زاده,هانیه احمدی,شعلا اطلسی,حامد پوراکبریان,رضا پورقاسمی استانه,سارا تراشی,شهاب الدین جعفرزاده,محم
1400
ایران
تدوین
17
ژئوسینتتیک‌ها– تعیین رفتار در بارگذاری فشاری– قسمت ۱: خواص خزش فشاری
حسین نازک دست,فریبا پیغامی,شهلا اطلسی,رضا پورقاسمی استانه,سارا تراشی,سیده کوثر علوی,میلاد کربلایی باقر,احسان قربانی,معصومه مسعودی,فریدون مق
1400
ایران
تدوین
18
Metal Oxide-Based Nanofibers and Their Applications; Chapter 7: Metal oxide nanofibers for flexible organic electronics and sensors
روح اله باقرزاده,نیکو ساوه شمشکی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
19
Green Chemistry for Sustainable Textiles Modern Design and Approaches Chapter 10 - A green technology for cellulosic nanofibers production
آیدا فداکارسرکندی,مجید منتظر
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
20
اصول شیمی پلیمر
سیدهژیر بهرامی
1400
ایران
تألیف
21
Engineered Polymeric Fibrous Materials 12 - Thermal energy storage and management applications through engineered fibrous material
علی بشیری رضایی,مجید منتظر
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
22
Engineered Polymeric Fibrous Materials, Chapter 5; Smart fibrous materials
علی اکبر مراتی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
23
Engineered Polymeric Fibrous Materials 13 - Layered double hydroxides and their potential applications in engineered fibrous materials
راضیه الادپوش,مجید منتظر
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
24
Engineered Polymeric Fibrous Materials
مسعود لطیفی
1400
United States
تدوین
25
Engineered Polymeric Fibrous Materials 11 - Engineered fibrous materials toward solar fuel production and environmental remediation
تینا حریفی,مجید منتظر
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
اولین
قبلی
1