فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
1
Odour in Textiles: Chapter 11: Odour Evaluation Techniques in Textiles Area: Introduction of E-nose as a Potential Alternative Tool
سیما شکورجوان,سمیه اکبری,دیوید استاوکی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
2
اصول طراحی، تولید و کاربرد منسوجات صنعتی
میررضا طاهری اطاقسرا
1400
ایران
ترجمه
3
ژئوسینتتیک‌ها- ژئوممبرین‌های تهیه شده از پلی‌اتیلن با چگالی بالا ((HDPE- ویژگی‌ها و روش‌های‌آزمون -اصلاحیه شماره (۱)
حسین نازک دست,فریبا پیغامی,علی ابراهیمی زاده,هانیه احمدی,شعلا اطلسی,حامد پوراکبریان,رضا پورقاسمی استانه,سارا تراشی,شهاب الدین جعفرزاده,محم
1400
ایران
تدوین
4
ژئوسینتتیک‌ها– تعیین رفتار در بارگذاری فشاری– قسمت ۱: خواص خزش فشاری
حسین نازک دست,فریبا پیغامی,شهلا اطلسی,رضا پورقاسمی استانه,سارا تراشی,سیده کوثر علوی,میلاد کربلایی باقر,احسان قربانی,معصومه مسعودی,فریدون مق
1400
ایران
تدوین
5
Metal Oxide-Based Nanofibers and Their Applications; Chapter 7: Metal oxide nanofibers for flexible organic electronics and sensors
روح اله باقرزاده,نیکو ساوه شمشکی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
6
Green Chemistry for Sustainable Textiles Modern Design and Approaches Chapter 10 - A green technology for cellulosic nanofibers production
آیدا فداکارسرکندی,مجید منتظر
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
7
Engineered Polymeric Fibrous Materials 12 - Thermal energy storage and management applications through engineered fibrous material
علی بشیری رضایی,مجید منتظر
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
8
Engineered Polymeric Fibrous Materials, Chapter 5; Smart fibrous materials
علی اکبر مراتی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
9
Engineered Polymeric Fibrous Materials 13 - Layered double hydroxides and their potential applications in engineered fibrous materials
راضیه الادپوش,مجید منتظر
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
10
Engineered Polymeric Fibrous Materials
مسعود لطیفی
1400
United States
تدوین
11
Engineered Polymeric Fibrous Materials 11 - Engineered fibrous materials toward solar fuel production and environmental remediation
تینا حریفی,مجید منتظر
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
12
Engineered Polymeric Fibrous Materials; Chapter 4: Advanced fibrous materials for wearable energy harvesting applications
روح اله باقرزاده,محمدسجاد سرایانی بافقی,نیکو ساوه شمشکی,نیلوفر خمارلو
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
13
Engineered Polymeric Fibrous Materials; Chapter 7: Conductive nanofibrous materials for supercapacitors
غزاله اصغری سرابی,روح اله باقرزاده
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
14
Dendrimer-Based Nanotherapeutics: Chapter 12 Surface-engineered dendrimers in targeting and delivery of drugs
پویان رزم شعار,سیما شکورجوان,سمیه اکبری
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
15
مبانی راحتی پوشاک و کاربرد ها ی آن
علی اکبر قره آقاجی,فاطمه موسی زادگان,نازنین اعزاز شهابی
1399
ایران
تألیف
16
مواد منسوجات پزشکی
سیدهژیر بهرامی,سمیه باقرصاد
1399
ایران
ترجمه
17
Environmental Nanotechnology for Water Purification, Chapter 8; Electrospun Nanofibers for Water Purification
علی اکبر مراتی,مهسا کنگازیان کنگازی
1399
United States
تألیف یک فصل کتاب
18
مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک
هادی خیرآبادی,هادی دبیریان
1399
ایران
ترجمه
19
Nanotoxicity: Prevention, and Antibacterial Applications of Nanomaterials (Chapter 20 Antibacterial nanocoating)
مجید منتظر,تینا حریفی
1399
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
20
Handbook of Natural Fibres Volume 2: Processing and Applications
سمیه اکبری,آزیتا آسایش,شیرین خلیلی اذر,مریم رضی پور,نیکناز اسماعیلی
1398
Poland
تألیف یک فصل کتاب
21
Enhancing ? crystal phase content in electrospun PVDF nanofibers, Chapter 5th of Energy Harvesting Properties of Electrospun Nanofibers book
فاطمه مختاری,جواد فروغی,مسعود لطیفی
1398
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
22
Energy Harvesting Properties of Electros pun Nano fibers CHAPTER7: Flexible and stretchable nanofibrous piezo- and triboelectric wearable electronics
روح اله باقرزاده,محمدسجاد سرایانی بافقی,نیکو ساوه شمشکی,زهره معرف,شاهین قاسمی نژاد,فائزه ملکی,پریسا فخری
1398
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
23
Advance Functional Textiles and Polymers: Fabrication, Processing and Applications. Chapter 12 Preparation, Classification and Applications of Smart Hydrogels
علی اکبر مراتی,ناهید همتی نژاد,مینا شاکری,آزاده بشری
1398
United States
تألیف یک فصل کتاب
24
Encyclopedia of Polymer Applications, First Edition, Textile: Substrate Modification by Novel Polymers
مجید منتظر,تینا حریفی
1398
United States
تألیف یک فصل کتاب
25
نانو الیاف الکتروریسی شده و کاربرد های آنها
علی اکبر قره آقاجی,مهدی صدرجهانی
1397
ایران
ترجمه
اولین
قبلی
1