تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
 
 تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰
فکس:۶۶۴۰۰۲۴۵

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان حافظ، شماره ۳۵۰ ، دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)، دانشکده مهندسی نساجی

 دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)، صندوق پستی ۴۴۱۳- ۱۵۸۷۵، دانشکده مهندسی نساجی