اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد گرایش پوشاک

 | تاریخ ارسال: 1400/7/27 | 
اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد گرایش پوشاک

 خانم مهندس محدثه رمضانپور نشرودکلی تحت راهنمایی اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر علی اکبر قره آقاجی و سرکارخانم دکتر فاطمه موسی زادگان و مشاورت جناب اقای دکتر پرهام سلطانی در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ از پایان نامه خود دفاع نمودند.