قابل توجه دانشجویان علاقمند به فعالیت در مرکز نوآوری دانشکده مهندسی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/11 | 
دانشجویان علاقمند به فعالیت در مرکز نوآوری دانشکده مهندسی نساجی فرم پیوست را بهمراه نسخه ای از رزومه خود به آدرس yaghinaut.ac.ir ارسال کنند. لطفا در موضوع ایمیل قید شود "مرکز نوآوری نساجی-نام خانوادگی دانشجو"