آغاز ماه مهر

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
آغاز ماه مهر را به همه دانشجویان و استادان و همکاران آموزشی، به‌ویژه به دانشجویان جدیدالورود، که خون تازه‌ و روح دوباره به کالبد دانشکده و دانشگاه می‌بخشند، تبریک و پیوستن آنها را به خانواده پلی تکنیک و جامعه نساجی کشور خوش آمد می‌گوییم.

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی نساجی