اطلاعیه مربوط به مصاحبه مجازی متقاضیان دکتری ۱۴۰۰ دانشکده مهندسی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/12 | 
قابل توجه داوطلبان دوره دکتری دانشکده مهندسی نساجی

لیست زمان بندی مربوط به داوطلبان گرامی ( جهت دانلود کلیک کنید ) 

راهنمای مربوط به تست صدا و تست سامانه ( جهت دانلود کلیک کنید ) 

راهنمای مربوط به اتصال به سامانه جلسات ( جهت دانلود کلیک کنید ) 


نکته بسیار مهم و قابل تاکید : برای شرکت در جلسه مصاحبه حتماً از اپلیکیشن  Adobe Connectو گزینه  Open in Applicationاستفاده شود و از گزینه Open in Browser استفاده نفرمائید. برای ورود به اتاق انتظار به عنوان  Guest وارد شوید و در قسمت Name نام خانوادگی خود را به انگلیسی قید کنید.


راهنماهای اضافی :

لینک مربوط به دانشگاه جهت دانلود نرم افزار و نحوه کار با نرم افزار 
( جهت مشاهده کلیک کنید )