قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قصد ارتباط با کارشناسان آموزشی دانشکده را دارند

 | تاریخ ارسال: 1400/1/21 | 
خانم مهدوی، کارشناس بخش پژوهشی و کارشناسی ارشد research.teaut.ac.ir
خانم مهندس سعادتدار، کارشناس بخش دکتری grad.teaut.ac.ir