قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی پوشاک و مدیریت تولید

 | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 
بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی پوشاک و مدیریت تولید


برنامه درسی گرایش‌های مهندسی پوشاک و مدیریت تولید بگونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که این دانشجویان بتوانند دروس جبرانی خود (از دوره کارشناسی) را نیز بدون مشکل اخذ نمایند.
دروسی که در این برنامه‌ریزی مورد توجه بوده است به شرح زیر هستند:
الف) برای گرایش مهندسی پوشاک:
  1. خواص مکانیکی مواد در نساجی (خانم دکتر یوسفزاده) یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰
  2. علوم پلیمر و الیاف (خانم دکتر اکبری، آقای دکتر کریمی) دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۳:۳
  3. فیزیک الیاف گروه ۲ (آقای دکتر بابایی) دوشنبه ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰
 
ب) برای گرایش مدیریت تولید:
  1. آمار و احتمالات مهندسی، یکشنبه ۱۵:۰۰-۱۳:۳۰، سه‌شنبه ۱۵:۰۰-۱۳:۳۰ با یک ‌شنبه ۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ ، سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۳
  2. برنامه‌ریزی و کنترل تولید (آقای دکتر صادقی) یکشنبه ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰
  3. اصول بازاریابی (آقای دکتر قاسمی‌یقین) دوشنبه ۱۰:۰۰ – ۸:۰۰
 
دفتر معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی