شروع به کار مرکز نوآوری دانشکده مهندسی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |  مرکز نوآوری دانشکده مهندسی نساجی فعالیت خود را آغاز کرد. از این رو از علاقه مندان برای همکاری با مرکز نوآوری و همچنین ثبت نام انتخابات شورای مدیریت مرکز نوآوری خواهشمند است مدارک موجود در فایل ضمیمه را ملاحظه فرمایند.