برگزیده‌شدن عضو هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر صنعتی بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/10/2 | 
برگزیده‌شدن عضو هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر صنعتی بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همه ساله در هفته پژوهش، مدیریت ارتباط با صنعت اقدام به بررسی قراردادهای پژوهشی و صنعتی اعضای هیات علمی جهت انتخاب پژوهشگر برترصنعتی می‌کند. امسال نیز این ارزیابی از ۰۱/۰۹/۹۸ تا ۳۰/۰۸/۹۹ انجام شد و شاخص‌های بسیاری نظیر حجم قراردادهای منعقده و میزان جذب قراردادها، تعداد آن، امتیاز گرنت و غیره مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی نهایی خانم دکتر سمیه اکبری به عنوان استاد پژوهشگر صنعتی برتر بین المللی در سال ۹۹ انتخاب شد. پروژه صنعتی بین­المللی ایشان با دانشگاه بریتیش کلمبیا University of British Columbia (UBC) (ونکوور، کانادا) و یک شرکت لهستانی با عنوان "توسعه غشاء نانوکامپوزیت الکتروریسی‌ شده با استفاده از پلیمرهای دندریمری" در قالب فرصت مطالعاتی کوتاه مدت انجام گرفت. پروژه دیگر، با عنوان "قرارداد تحقیق، توسعه و همکاری" با یک شرکت چینی بوده که هر دو با موفقیت به پایان رسیده است.