برگزیده شدن طرح صنعتی عضو هیات علمی دانشکده در جشنواره طرحهای صنعتی وزارت علوم

 | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 
برگزیده شدن طرح صنعتی عضو هیات علمی دانشکده در جشنواره طرحهای صنعتی وزارت علوم
 با موضوع "دست یابی به دانش و تکنولوژی تولید کمربندهای مورد استفاده در کابین خلبان هواپیمای جنگنده"

 
پروژه صنعتی انجام شده توسط عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی با عنوان "دست یابی به دانش و تکنولوژی تولید کمربندهای مورد استفاده در کابین خلبان هواپیمای جنگنده" در جشنواره طرحهای پژوهشی - صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزیده شد. در این قرارداد که توسط دکتر هادی دبیریان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کارفرمایی شرکت صنایع هواپیمایی ایران(صها)   انجام شده است، در فاز صفر (امکان سنجی)، ابتدا مطالعاتی در خصوص ساختمان و ویژگی¬های نمونه¬های ارائه شده توسط کارفرما انجام شد. سپس به آنالیز فیزیکی و مکانیکی نمونه ارائه شده پرداخته شد. در ادامه، اقدام به تهیه یک نمونه بر اساس بررسی¬ها و مطالعات صورت گرفته در این زمینه گردید. در فاز نهایی، بر اساس نتایج بدست آمده از فاز امکان سنجی، ابتدا مواد اولیه مورد نیاز تأمین گردید. سپس تنظیمات لازم بر روی دستگاه مربوطه انجام و نمونه¬های مورد نظر تولید شدند. نتایج بدست آمده از انجام آزمایشات، مؤید شرایط بسیار مطلوب نمونه های تولیدی بود. امید است با تکیه بر دانش و توانایی دانشگاهی و انجام چنین پروژه هایی همواره شاهد خودکفایی در عرصه های مختلف باشیم.