تعویق امتحانات پایان ترم تحصیلات تکمیلی به مدت ۲ هفته

 | تاریخ ارسال: 1399/9/17 | 
تعویق امتحانات پایان ترم تحصیلات تکمیلی به مدت ۲ هفته  ( جهت مشاهده نامه مذکور کلیک نمایید)