دوره فشرده آموزش مهارتهای ۴ گانه خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن زبان انگلیسی برای دانشجویان دوره دکتری

 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
دوره فشرده آموزش مهارتهای ۴ گانه خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن زبان انگلیسی برای دانشجویان دوره دکتری

برنامه کلاس های آموزشی مرکز بین الملل به شرح زیر است :
برنامه کلاس‌ها