حذف ترم مقطع کارشناسی ( ترم کرونایی )

 | تاریخ ارسال: 1399/3/10 | 
دانشجویان گرامی فرم مربوط به حذف اضطراری ترم دوره کارشناسی ( ترم کرونایی ) در لینک زیر جهت دانلود موجود می باشد :

حذف ترم کرونایی