دستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وکارگاه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1399/2/26 | 
به منظور حفظ سطح کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی و انجام پروژه‌های صنعتی دانشگاه در دوران شیوع بیماری ویروس کووید ۱۹ ، دستورالعمل زیر برای دانشجویان و اساتید تنظیم گردیده است تا با رعایت تمامی اصول بهداشتی و حفظ سلامت، برنامه‌های پژوهش و فناوری خود را در آزمایشگاه‌‏های تحقیقاتی وکارگاه‏‌ها بتوانند ادامه دهند.

راهنمای گام دوم مبارزه با کوید -۱۹ 

شیوه‌نامه اجرایی "دستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و کارگاه‌ها"، در دانشکده مهندسی نساجی
فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل

فرم درخواست دانشجویی حضور در آزمایشگاه/کارگاه