زمان‌بندی انتخاب واحد کارشناسی ترم دوم ۹۸-۹۹

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | 
احتراماٌ ، به اطلاع می‌رساند که ثبت نام در روزهای سه‌شنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ و چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد.