فرم‌های دکترا

 | تاریخ ارسال: 1398/11/2 | 
فرم مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه - این دو فرم پشت و رو گرفته شود ( دانلود فرم ۱دانلود فرم ۲)
 
فرم درخواست دانشجویی (دانلود فرم)
 
فرم  تعیین دروس آموزشی دانشجویان دکتری ( نسخه word,نسخه pdf)
 
فرم مهمان شدن  درس در گرایش دیگر یا در دانشکده دیگر  ورد ، پی دی اف 
 
فرم درخواست آزمون جامع   ورد پی دی اف