کارگاه کامپوزیت و منسوجات صنعتی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 
نام سرپرست: هادی دبیریان
 
لیست تجهیزات موجود:
 
ردیف نام دستگاه یا تجهیزات تعداد ملاحظات
۱ بریدینگ ۴۸ کریر یک دستگاه ۵۰% مشارکت خصوصی
۲ بریدینگ ۳۶ کریر یک دستگاه ۱۰۰% خصوصی
۳ بریدینگ ۲۴ کریر یک دستگاه ۱۰۰% خصوصی
۴ بریدینگ چهارگوش باف یک دستگاه ۱۰۰% خصوصی
۵ تست کشش ۱۵ تنی یک دستگاه ۱۰۰% دولتی
۶ تست کشش ۵ تنی یک دستگاه ۱۰۰% دولتی
۷ پمپ خلاء دو دستگاه ۱۰۰% دولتی
۸ راسته دوز صنعتی یک دستگاه ۱۰۰% خصوصی
۹ زیگزال دوز صنعتی یک دستگاه ۱۰۰% خصوصی
۱۰ نواربافی ماکویی یک دستگاه ۱۰۰% دولتی
۱۱ نوار بافی سوزنی یک دستگاه ۱۰۰% دولتی
۱۲ برش فلکه­ای یک دستگاه ۱۰۰% دولتی
۱۳ صفحه داغ یک دستگاه ۱۰۰% دولتی
۱۴ همزن رزین و الیاف یک دستگاه ۱۰۰% دولتی
۱۵ ترازو ۵۰ کیلوگرم یک دستگاه ۱۰۰% دولتی