آزمایشگاه آنالیز حرارتی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی در سال ۱۳۸۰ با اهداف فراهم آوردن امکانات لازم برای انجام آزمونهای پیشرفته در پروژه­های تحصیلات تکمیلی تشکیل گردید. همچنین در این آزمایشگاه همکاری­های مفیدی با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه­های کشور انجام گردیده است که بر اساس آن خدمات متقابلی نیز دریافت شده است. در این آزمایشگاه دستگاه­های SEM  ، DMA ، DSC و FTIR موجود می­باشد که خدمات لازم جهت انجام آزمون­ها و تحلیل آنها به متقاضیان ارائه می­گردد.با استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه می­توان ویژگی­هایی چون رفتار حرارتی, رفتار دینامیکی _ حرارتی, مشخصه­های شیمیای و تغییرات ساختار شیمیایی در طی فرآیند برای موادی چون الیاف و پلیمرها را مورد بررسی قرار داد.   

 

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر کریمی

شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۶۷

مسئول آزمایشکاه: خانم محمودی

شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۶۷

موقعیت آزمایشگاه: طبقه سوم شماره ۳۱۶

 

 

نام دستگاه 

مدل 

شرکت سازنده 

DMA

DMA ۲۹۸۰

TA Instruments

    {#myemotions_dlg.cool}

 

 

 شرح دستگاه: 

با استفاده از این دستگاه می­توان رفتار دینامیکی _ حرارتی مواد چون پلیمرها و الیاف را اندازه­گیری نمود.

 

 

 

نام دستگاه 

مدل 

شرکت سازنده

DSC

DSC ۲۰۱۰

TA Instruments

تجهیزات جانبی:

سل استاندارد

 

   

{#myemotions_dlg.cool} 

 

 

 شرح دستگاه: 

با استفاده از این دستگاه می­توان رفتار حرارتی مواد چون پلیمرها و الیاف را اندازه­گیری نمود.

 

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

FTIR

NEXUS ۶۷۰

Nicolet

تجهیزات جانبی:

Beam Condenser- ATR_ FTIR

 

مشخصه­ های دستگاه:

 

{#myemotions_dlg.cool} 

 

شرح دستگاه: 

با استفاده از این دستگاه می­توان  مشخصه ­های شیمیای مواد از جمله پلیمرها و الیاف را اندازه­گیری و تغییر در ساختار شیمیایی آنها را در طی فرآیند­ها بررسی نمود.