افتخارات

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
ثبت اختراع آمریکا
  • دکتر مجید منتظر
عنوان:پانسمان زخم و آماده سازی آن
شماره: ۱۰۹۶۷۰۹۵
تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
  • دکتر فاطمه داداشیان و دکتر ناهید همتی نژاد
عنوان: روش سنتز نانوذرات پروتئینی با استفاده از ویژگی‌های مرغ ضایعاتی
شماره: /۰۲۶۵۰۲۰/۲۰۱۶
تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۳۹۵
  • دکتر فاطمه داداشیان
عنوان: روش تولید پارچه‌های کربن فعال از پنبه
شماره: ۱۵۸۷۱۹۸۵
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
  • دکتر مسعود لطیفی و دکتر روح‌اله باقرزاده
عنوان: ساختار سلسله مراتبی و چند منظوره کامپوزیت نانوالیاف برای کاربردهای مهندسی بافت نرم
شماره: /۰۰۶۴۸۵۳/۲۰۱۸
تاریخ: ۱۳۹۷
  • دکتر مسعود لطیفی و دکتر علی‌اکبر قره‌آقاجی
عنوان: سخت‌شدن کامپوزیت‌های چندلایه توسط نخ نانو لیفی
شماره: /۰۲۰۷۹۰۵/۲۰۱۸
تاریخ: ۱۳۹۷
  • دکتر مجید صفرجوهری
عنوان: توسعه یک روش جدید برای بافت پارچه‌های سه بعدی بافته شده چند محوره
شماره: ۸،۵۴۳،۲۶۲
جایزه ها
​​​​​​
  • دکتر سعید شیخ زاده نجار و دکتر مسعود لطیفی 
دریافت جایزه مقاله برتر در نشریه بین المللی علوم و فناوری پوشاک در سال ۲۰۰۵
  • دکتر مسعود لطیفی، دکتر روح الله باقر زاده، دکتر علی‌اکبر مرآتی و دکتر عبدالحسین صادقی
برنامه جامع استراتژیک برای صنعت پوشاک کشور " طرح صنعتی برتر وزارت صمت در سال ۲۰۱۶
کتاب 
عنوان: مواد الیافی پلیمری مهندسی شده
تدوین : دکتر مسعود لطیفی 
نویسندگان: دکتر مجید منتظر، دکتر روح‌اله باقرزاده، دکتر علی‌اکبر قره‌آقاجی،دکتر علی اکبر مرآتی، دکتر داریوش سمنانی، دکتر سمیه اکبری، دکتر محمدعلی توانائی، دکتر سیدابوالفضل میردهقان
انتشارات: الزویر
سال: ۱۴۰۰
محصولات/دستگاه‌ها
دکتر مجید صفر جوهری
عنوان: دستگاه ریسندگی خودتاب برای آموزش علمی
شماره شناسه: ۱۲
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۷۶
کتاب تقدیر شده
دکتر مجید صفر جوهری: ترجمه کتاب «فناوری ریسندگی چرخانه‌ای» به عنوان کتاب منتخب فنی و مهندسی در سال ۱۳۷۸
 دکتر مجید صفر جوهری: ترجمه و ویراستاری کتاب «اصول و تکنولوژی ماشین شانه، کشش و نیم تاب» به عنوان کتاب منتخب در دومین جشنواره فنی و مهندسی کتاب در سال ۲۰۰۶