حضور محققان دانشکده مهندسی نساجی در میان پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان

 | تاریخ ارسال: 1402/9/11 | 
در سال های اخیر، فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد و براساس داده‌های پایگاه علمی اسکوپوس استخراج شده است. این فهرست با توجه شاخص‌های متعددی از جمله تعداد مقالات تألیفی، ارجاعات، استنادها و سایر شاخص‌های علمی تهیه شده است.

بر اساس فهرست منتشر شده توسط دانشگاه استنفورد در سال ۲۰۲۳ تحت عنوان پژوهشگران پراستناد دو درصد جهان، از میان ۸۷۱ محقق در گزارش کل دوره آکادمیک (استنادات دریافتی از سال ۱۹۹۶ به بعد)، ۳۱ پژوهشگر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور دارند. در این جمع، دکتر مجید منتظر و دکتر علی اکبر مرآتی به عنوان اساتید پراستناد دانشکده مهندسی نساجی بر اساس استنادات دریافتی کل دوره حضور دارند. همچنین، از میان ۲۱۴۱ محقق ایرانی، تعداد ۴۳ پژوهشگر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فهرست یکساله حضور دارند، که دکتر مجید منتظر و دکتر سیدهژیر بهرامی از دانشکده مهندسی نساجی در این جمع حضور دارند.

سایر اساتید پراستناد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس استنادات دریافتی کل دوره آکادمیک عبارت هستند از:
مهدی دهقان، زهرا شریعتی‌نیا،محمدحسن مرادی،محمدرضا اسلامی،محمدرضا حاج‌محمدی،مجید منتظر، مختار آرامی،گئورک قره پتیان، علی اکبر رمضانیانپور،کامران دهقانی، فریدون مقدس نژاد، مصطفی کشاورز مروجی،علی کارگری، محمد حسین فاضل زرندی، محمد محمدی اقدم، محمدمهدی علی نیا، مرتضی محمدی اردهالی، حسین حسینی تودشکی، بهروز وحیدی، محمدرضا میبدی، محمد زمان کبیر،حسن قاسمی،محمد یاوری، مهدی ایران نژاد، مجتبی میرسلیم، مرتضی اصانلو و اسکندر کشاورز علمداری.

سایر اساتید پراستناد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس استنادات دریافتی یکساله عبارت هستند از:
مهدی دهقان، زهرا شریعتی نیا، منتظر،محمدرضا اسلامی، علی اکبر رمضانیانپور، سجاد جعفری، امیر احمدی جاوید، محمدحسن مرادی، مصطفی عباس زاده، گئورک قره پتیان،  فریدون مقدس نژاد، مختار آرامی، الهه کوثری، مصطفی کشاورزمروجی، علی کارگری، محمد ربیعی، محمد محمدی اقدم، اردشیر هزارخانی ، مجتبی صدیقی، محمدحسین فاضل زرندی، حیدرعلی طالبی، زاهد احمدی، مجید عبدوس، بهروز وحیدی، کامران دهقانی، مهدی ایران نژاد، محمدرضا حاج محمدی، سعید صابر سمندری، حسن قاسمی، رضا حسینی ابرده، مرتضی اصانلو، مجتبی میرسلیم، بهرام رضایی، حسین شاهوردی و اسکندر کشاورز علمداری.