کسب رتبه ۱۵ در رشته "علوم و مهندسی نساجی" توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۳

 | تاریخ ارسال: 1402/8/23 | 
رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر شد. نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می‌شود. رتبه بندی جهانی موضوعات آکادمیک (GRAS) برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۳ میلادی برای هفتمین سال متوالی، رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را منتشر کرده است. این رتبه بندی در سال ۲۰۲۳ در ۵۵ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل: مهندسی، علوم طبیعی، علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی صورت گرفته است.
از جمهوری اسلامی ایران ۴۲ دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور دارند و دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و تهران بهترین رتبه ها را کسب کرده اند. در رشته "علوم و مهندسی نساجی"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کسب رتبه ۱۵ جهانی بعد از ۱۱ دانشگاه از کشور چین، یک دانشگاه آمریکایی، یک دانشگاه‌ عربستان و یک دانشگاه پاکستان قرار گرفته است.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر علاوه بر رشته مهندسی نساجی، در رشته مهندسی معدن با رتبه ۱۰۰-۷۶، در رشته مهندسی مکانیک  با رتبه ۱۵۰-۱۰۱ در رشته مهندسی عمران با رتبه ۲۰۰-۱۵۱، در رشته علم و فناوری ابزار با رتبه ۳۰۰-۲۰۱، در رشته مهندسی پزشکی با رتبه ۳۰۰-۲۰۱، در رشته مهندسی شیمی، با رتبه ۵۰۰-۴۰۱ و در رشته ریاضیات با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این طبقه بندی حضور دارد.