آزمایشگاه میکروسکوپ نوری

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

این آزمایشگاه یک آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی است. دانشجویان دوره کارشناسی تنها به بازدید و مشاهدات ابتدایی با دستگاه­ها می‌‍­پردازند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بر حسب مورد لوازم و دستگاه­‌های آزمایشگاهی خود را نصب و مورد استفاده قرار می‌­دهند. از جمله این موارد می­‌توان به دستگاه ریسندگی تر و اندازه‌­گیری ثبات الیاف در برابر تخریب نوری اشاره نمود.

در این آزمایشگاه یک واحد درسی میکروسکوپی پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه می‌­گردد.

مکان : دانشکده مهندسی نساجی- طبقه پنجم

تلفن :  ----

سرپرست آزمایشگاه : دکتر محمد حقیقت کیش

شماره تماس : ۲۶۶۸