آزمایشگاه رنگ وهمانندی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

 
آزمایشگاه رنگ همانندی
سید حسین امیرشاهی

  • معرفی
آزمایشگاه رنگ همانندی به عنوان یک آزمایشگاه پژوهشی مورد استفاده پروژه های تحقیقاتی، کارشناسی ارشد و دکتری است. این آزمایشگاه با تعدادی از وسایل سنجش رنگ تجهیز شذه است. اسپکتروفتومترهای انتقالی-جذبی و انعکاسی به همراه کابینت نورهای استاندارد، دوربین­ها و اسکنرهای دیجیتالی و چارت های استاندارد که در اغلب پروژه های فیزیک رنگ و رنگرزی مورد استفاده قرار می­گیرند از اصلی ترین تجهیزات این آزمایشگاه می باشد.
 
مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه پنجم
تلفن: ۶۴۵۴۲۶۷۶
سرپرست آزمایشگاه: دکتر سید حسین امیرشاهی
شماره تماس: ۲۶۴۲
 
 
 تجهیزات

شرکت سازنده مدل نام دستگاه
GretagMacbeth Color-Eye ۷۰۰۰A اسپکتروفتومتر انعکاسی
دارای قابلیت اندازه گیری انتقال محلول ها و فیلم های شفاف تجهیزات اضافی

شرح دستگاه:
P قادر به اندازه گیری انعکاس و انتقال (کلی و مستقیم) نمونه­های پشت پوش و فیلم های نازک با قابلیت دوباره تکرار بالا
P مجهز به دو دریچه بزرگ و کوچک با سایزهای متفاوت به منظور اندازه گیری نمونه هایی با اندازه های مختلف
P محاسبه محرکه های رنگی در فضاهای استاندارد در زیر منابع نوری متداول و تعیین اندیس­های سفیدی و زردی
 
شرکت سازنده مدل نام دستگاه
Varian UV-VIS- NIR, Cary ۱۰۰ اسپکتروفتومتر جذبی
کنترل کننده دما تجهیزات اضافی
{#myemotions_dlg.cool}
 
شرح دستگاه:
این دستگاه قادر به اندازه گیری جذب و انتقال محلول ها و فیلم های نازک در محدوده ماوراء بنفش، مرئی و مادون قرمز (۱۹۰ تا ۹۰۰ نانومتر) به صورت بسیار دقیق و آنالیتیک می باشد. سامانه اندازه گیری به صورت دو پرتوی بوده و نمونه و استاندارد به طور همزمان در معرض پرتوهای تابشی قرار می گیرند.
شرکت سازنده مدل نام دستگاه
اپسون ۳۱۷۰ پویشگر
قابلیت اندازه گیری نگاتیو، اسلاید و فیلم های ۳۵ میلی متری تجهیزات اضافی
{#myemotions_dlg.cool}
شرح دستگاه:
 
این دستگاه قادر به اندازه گیری محرکه­های RGB نمونه های رنگی با قدرت تفکیک بسیار بالا می باشد.
شرکت سازنده مدل نام دستگاه
TES-۱۳۳۶A نورسنج
تجهیزات اضافی
{#myemotions_dlg.cool}
شرح دستگاه:
P اندازه گیری شدت روشنایی منابع نوری در محدوده­های ۲۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ لوکس
P دارای قابلیت نصب به کامپیوتر
P دارای حسگرهای نوری مناسب
 
شرکت سازنده مدل نام دستگاه
ICS-TEXICON کابینت نور
تجهیزات اضافی
{#myemotions_dlg.cool}
شرح دستگاه:
این دستگاه دارای ۴ منبع نوری متفاوت بوده که استانداردهای روشنایی D۶۵، A، TL۸۴ و نیز نور ماوراء بنفش را شبیه سازی می نمایند. از دستگاه مذکور به منظور ارزیابی بصری نمونه های رنگی، بررسی تغییرات رنگ، مقایسه نمونه های رنگ شده با استاندارد و نیز مقایسه بچ های متفاوت رنگی با یکدیگر و همچنین مقایسه رنگزاهای یکسان روی مواد مختلف تحت شرایط استاندارد استفاده می گردد.
شرکت سازنده مدل نام دستگاه
GretagMacbeth ColorChecker SG چارت رنگی
 
{#myemotions_dlg.cool}
 
 
شرح دستگاه:
چارت رنگی نیمه براق SG به منظور تامین نیازهای صنعت عکاسی دیجیتالی بویژه در خصوص توصیف دوربین ها و اسکنرها طراحی شده و شامل استانداردهای رنگی مرجع با بالاترین کیفیت ممکن می باشد.
این چارت رنگی شامل ۱۴۰ نمونه بوده که مشخصاً از روی موقعیت آنها در فضارنگ انتخاب شده­اند. تعدادی از این نمونه های مربع شکل بیانگر رنگ اشیاء طبیعی خاصی مانند پوست بدن، برگ درختان و آسمان آبی می باشد.
از جمله کاربردهای این چارت رنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
P کنترل و مقایسه تصاویر دیجیتالی دوباره تولید شده با صحنه حقیقی یا الگوی آزمایشی
P انجام بالانس سفید  با دوربین های دیجیتالی
P ایجاد پروفایل ICC دوربین توسط نرم افزارهای دوربین
 
شرکت سازنده مدل نام دستگاه
کداک Q-۶۰ چارت رنگی IT۸.۷
 
{#myemotions_dlg.cool}
 
شرح دستگاه:
چارت های رنگی IT۸.۷ که تعدادی از آنان در فهرست تصاویر استاندارد نیز پذیرفته شده اند، به منظور توصیف ادوات اندازه گیری و دوباره تولید رنگ مانند اسکنرها و چاپگرها ارائه شده اند. ادعا شده است که با اندازه گیری تمامی نمونه های موجود در این چارت امکان توصیف یک چاپگر با ایجاد یک جدول مقایسه ای LUT میسر می گردد.
لازم به ذکر است که چارت های رنگی مذکور در دو نوع IT۸.۷-۱ و IT۸.۷-۲ ارائه گردیده که نوع اول برای اجسام شفاف و نوع دوم برای اجسام پشت پوش می باشد.