آزمایشگاه رنگرزی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

در این آزمایشگاه، رنگرزی الیاف نساجی اعم از طبیعی و یا مصنوعی با مواد رنگزای مناسب مورد بررسی قرار می ­گیرد. بررسی روش­های مختلف رنگرزی و شرایط مناسب برای رنگرزی هر یک از الیاف از اهداف آزمایشات این ازمایشگاه می‌­باشد. 

آزمایشگاه رنگرزی یک آزمایشگاه آموزشی- پژوهشی بوده و واحدهای درسی رنگرزی الیاف طبیعی ۱ و ۲ و نیز رنگرزی الیاف مصنوعی در این آزمایشگاه ارائه می­گردد.  

سرپرست آزمایشگاه : دکتر نوید ربیعی 

مکان : دانشکده مهندسی نساجی- طبقه چهارم

تلفن : ۲۶۲۴

مسئول آزمایشکاه

شماره تماس : ۲۶۰۵