آزمایشگاه علوم الیاف

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

آزمایشگاه  آموزشی علوم الیاف و شناسایی الیاف و مواد نساجی در سه گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف, تکنولوژی نساجی و پوشاک ارائه می‌­گردد. در این آزمایشگاه دانشجویان با رو­ش­های مختلف شناسایی انواع الیاف, نخ­ها, پارچه­‌ها و تجزیه کمی و کیفی مخلوط الیاف آشنا می­‌شوند.

سرپرست آزمایشگاه: خانم دکتر سمیه اکبری

شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۰۳

مدرسین آزمایشگاه: خانم مهندس رادمنش 

شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۵۳

موقعیت آزمایشگاه: طبقه چهارم شماره ۴۱۷