آزمایشگاه فیزیک الیاف

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

آزمایشگاه فیزیک الیاف و کنترل کیفیت یکی از مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت فیزیکی محصولات نساجی (الیاف، نخ و پارچه ) در سطح کشور است. از این آزمایشگاه علاوه بر واحد درسی برای دانشجویان به عنوان یک آزمایشگاه پژوهشی برای انجام پروژه­های پژوهشی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری استفاده می­شود. این آزمایشگاه به مدرن­ترین دستگاه های کنترل کیفیت مواد نساجی مجهز می­باشد.

 

مکان : دانشکده مهندسی نساجی- طبقه دوم

تلفن : ۲۶۶۰

سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر اعزاز شهابی  (شماره تماس :۲۶۶۹)

مدرسان کارگاه : مهندس کاشانی -دکتر فاطمه داداشیان - دکتر سیدمحمد حسینی ورکیانی