کارگاه مقدمات بافندگی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

مقدمات بافندگی شامل کلیه عملیاتی است که بر روی نخ یک لای ریسیده شده انجام می شود تاآن رابرای مصرف در بافندگی به عنوان نخ تار یا پودآماده کند. 

هدف از شکل گیری این گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی وقبول پروژه های دانشجویی از فعالیت های بارز این کارگاه است.  

 

نحوه تماس : داخلی ۲۶۶۹

محل کارگاه : طبقه ۱- (زیر زمین)،شماره ۰۰۵

 

نام دستگاه 

شرکت سازنده 

مدل دستگاه

کشور

بوبین پیچی

Autoconer

اشلافهورست  Schlafhorst

GKLI-X

فرانسه

{#myemotions_dlg.cool}


 

این دستگاه ۱۰چشمه ای است که یک چشمه از آن جدا شده وجهت درک کامل  عملکرد قطعات هر چشمه به شکل مستقلی داخل کارگاه قرارگرفته است.از این مدل  یک دستگاه سه چشمه ای دیگر نیز داخل کارگاه موجود است.این ماشین  مجهز به دستگاه پیر(peyer)جهت گرفتن سه دسته خطا شامل خطاهای معمولی،خطاهای قسمت های ضخیم ودولاو خطاهای نقاط نازک وضعیف می باشد؛همچنین  یک سیستم گره زن اتومات ونیز داف اتومات ازدیگر امکانات این ماشین است. تغییر سرعت این ماشین به کمک سیستم PIV،از دیگر امکانات آن است که به شکل گسترده ای ازآن استفاده می شود.

                                                                 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

بوبین پیچی

Roto-coner

لسونا

LESONA

۴۴

آمریکا                

{#myemotions_dlg.cool}


 

این دستگاه ۱۰ چشمه ای است وامکان تغییر سرعت در آن به کمک سیستم PIV وجود دارد.

 

                                                           

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

بوبین پیچی

Autoconer

ساویو

Savio

۴۹۲۲

ایتالیا               

 

این دستگاه به فرم آزمایشگاهی ودارای یک چشمه  است وبرای گرفتن خطاهای مختلف سیستم اوسترuster)بر روی آن نصب  شده است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

بوبین پیچی

Autoconer

-

-

ایران            

 

این دستگاه به فرم آزمایشگاهی ودارای یک چشمه  است وبه منظور بررسی امکان پیچش بسته با حرکت راهنمای تراورس کننده نخ در دانشکده مهندسی نساجی ساخته شده است ،همچنین با کمک سیستم الکترونیکی قادر به تغییر سرعت نیز می باشد.

 

 

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

ماسوره پیچی

Autocopser

اشلافهورست  Schlafhorst

ASE

فرانسه             

{#myemotions_dlg.cool}


 

این دستگاه به صورت ۲چشمه ای در کارگاه موجود است،همچنین تعویض اتومات ماسوره در این دستگاه از دیگر قابلیت های آن است.تغییر سرعت در این ماشین به کمک سیستم PIV   انجام می شود.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

ماسوره پیچی

Autocopser

لسونا

LESONA

۹۰

آمریکا             

 

این دستگاه به صورت ۲چشمه ای در کارگاه موجود است،تغییر سرعت در این ماشین با تعویض پولی های مربطه انجام می شود.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

چله پیچی

winding

هاترسلی

Hattersley

RW۴

انگلستان             

{#myemotions_dlg.cool}


 

این دستگاه مجهز به مکانیز م کنترل نخ تار در هنگام نخ پارگی می باشد،همچنین سرعت خطی استوانه ،اسنو وشانه متحرک در این ماشین به کمک تغییر وضعیت دنده های موجود در جعبه دنده در سه حالت مختلف قابل تغییر است.