کارگاه بافندگی حلقوی تاری

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

بافندگی حلقوی تاری نوعی از بافندگی است که در آن ساختار پارچه از حلقه هایی تشکیل شده است که که در راستای عمود(تار)قرارگرفته است.هدف از شکل گیری این کارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی وقبول پروژه های دانشجویی از فعالیت های بارز این کارگاه است.

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

راشل

RASCHEL

کارل مایر

KARL MAYER

RML۶F

آلمان غربی

picture

عرض این دستگاه ۱۲۰ سانتی متر(۲۰/۱ متر) گیج آن ۲۴ سوزن در  دو اینچ است.حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در آن ۶ عدد و سوزن مورد استفاده در آن از نوع فنری می باشد.  این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است.این دستگاه مجهز به رگولاتور غیرفعال اتوماتیک وسیتم برداشت آن مداوم است.

                                                                 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

کتن

KETTEN

کارل مایر

KARL MAYER

KL۴

آلمان غربی               

Picture

عرض این دستگاه ۱۱۰ سانتی متر (۱۰/۱ متر) وگیج آن ۲۸ سوزن دراینچ است.حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در آن ۴ عدد و سوزن مورد استفاده در آن از نوع فنری می باشد. این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است. این دستگاه مجهز به رگولاتور غیرفعال اتوماتیک وسیتم برداشت آن غیرمداوم است.

 

                                                           

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

راشل

RASCHEL

کارل مایر

KARL MAYER

KDR۳

آلمان غربی            

Picture

این دستگاه از انواع ماشین راشل ،دومیله سوزن است. عرض این ماشین ۷۰ سانت متر وگیج آن ۱۸ سوزن دراینچ است.حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در آن ۴ عدد و سوزن مورد استفاده در آن از نوع زبانه دار می باشد. این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است .

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

راشل

RASCHEL

لیبا

LIBA

RAC۰P-TR-۸F

آلمان غربی            

Picture

این دستگاه مجهز به سوزن مرکب می باشد. عرض آن ۴۰ سانتی متر وگیج آن۱۶ سوزن در دو اینچ است.حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در این ماشین۶عدد می باشد. این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

چله پیچی

WINDING

کارل مایر KARL MAYER

_

آلمان غربی

Picture

این دستگاه با ظرفیت قفسه ۱۶۰بوبین جهت پیچیدن چله های به قطر ۸ ؟که مورد استفاده در ماشین آلات این کارگاه می باشد موجود است.