کارگاه بافندگی حلقوی پودی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

بافندگی حلقوی پودی نوعی از بافندگی است که در آن ساختار پارچه از حلقه هایی تشکیل شده است که در راستای افق(پود)قرارگرفته اند. هدف از شکل گیری این گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی وقبول پروژه های دانشجویی از فعالیت های بارز این کارگاه است.  

 

 

نام دستگاه 

شرکت سازنده 

مدل دستگاه 

کشور 

گردباف

Circular Knitting

کرکلند

KIRKLAND

DJK&#۳۹; ۴۸P

انگلستان

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه دو سیلندر ژاکارد و دارای ۴۸ ابزار است.تعداد سوزن های ماشین    ۲۰۹۶ عدد ، گیج آن ۲۲ سوزن در اینچ و قطر دهنه ۳۰ اینچ می باشد. واحد تغذیه نخ این ماشین مثبت تسمه‌ای است. مصارف عمده آن لباس ورزشی،پیراهنی(زنانه،مردانه)،پرده ای و... می باشد.

 

                                                           

نام دستگاه 

شرکت سازنده 

مدل دستگاه

کشور

گردباف

Circular Knitting

نی شیو

NISHIO

ساکورا

ژاپن

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه دو سیلندر ژاکارد و دارای ۲۴ ابزار است.تعداد سوزن های ماشین ۱۲۴۸عدد ، گیج آن ۱۴ سوزن در اینچ و قطر دهنه ۲۸ اینچ می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

گردباف

Circular Knitting

فوکت

FOUQUET

Sinker Wheel

آلمان غربی

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه یک سیلندر ژاکارد و دارای ۶ ابزار است.تعداد سوزن های ماشین ۹۳۶عدد ،گیج آن ۱۲ سوزن در اینچ و قطر دهنه ۳۰ اینچ می باشد. واحد تغذیه نخ این ماشین مثبت تسمه‌ای و انباره ای است. مصارف عمده آن موکت،پارچه لباسی،حوله ای، آستری کاپشن،روکش صندلی اتومبیل و...می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

گردباف

Circular Knitting

TEXTIMA

_

آلمان شرقی

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه یک روسیلندر و دارای ۹۶ ابزار است.تعداد سوزن های ماشین ۱۶۸۰عدد ،گیج آن ۱۸ سوزن در اینچ و قطر دهنه ۳۰ اینچ می باشد. سیستم تغذیه این ماشین مثبت انباره ای است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

جوراب بافی

Hosiery Knitting

استا

ESTA

JU-۳

آلمان

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه دوبله سیلندر (دو سیلندر استوانه ای) و دارای ابزار است. تعداد سوزن های آن ۱۴۴عدد و قطر دهنه  ۳.۵ اینچ می باشد.از این ماشین برای بافت ژاکاردهای معمول و نیز بافت مخصوص دوبله سیلندر استفاده می شود،برای این منظور در آن از سوزن دو سرزبانه دار استفاده شده است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

جوراب بافی Hosiery Knitting

_

_

ایران

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه یک سیلندر و دارای یک ابزار است. تعداد سوزن های آن ۱۲۰عدد و قطر دهنه  ۳.۵ اینچ می باشد.این ماشین مجهز به سیستم ژاکارد است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

تخت باف برقی

Electrical Flat Knitting

تکستیما

TEXTIMA

DXV ۵۴۸۱/۲ ۷/۱۲۰ E

آلمان شرقی

{#myemotions_dlg.cool}

گیج این دستگاه ۷ سوزن در اینچ وعرض سیلندر آن ۱۲۰ سانتی متر  می باشد.مصارف آن بلوز، ژاکت، شال و... است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

تخت باف

Flat Knitting

سانتاگوستینو

SANTAGOSTINO

_

ایتالیا

 

 

گیج این دستگاه ۱۰ سوزن در اینچ وعرض سیلندر آن ۱۰۰ سانتی متر  می باشد. این ماشین پس از خرید مجهز به سیستم الکترونیکی جهت جابجایی کشو آن شده است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

تخت باف

Flat Knitting

کوپو

COPPO

_

ایتالیا

{#myemotions_dlg.cool}

ازاین دستگاه ۵ عدد و با گیج های ۱۰،۸،۷،۵ و ۱۲ سوزن در اینچ در کارگاه موجود است.عرض سیلندر آن ۱۰۰سانتی متر می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

تخت باف

Flat Knitting

تکستیما

TEXTIMA

DXV ۵۴۸۱/۲ ۷/۱۲۰ E

آلمان شرقی

{#myemotions_dlg.cool}

گیج این دستگاه ۵ سوزن در اینچ وعرض سیلندر آن ۱۲۰ سانتی متر  می باشد.از این ماشین به تعداد ۳ عدد در کارگاه موجود است.