بازدید ورودی های ۱۴۰۱ از کارخانه اروم ایاز و تقدیر از دانشجویان ممتاز

 | تاریخ ارسال: 1401/12/14 | 
ایجاد انگیزه و  معرفی پتانسیل های شغلی به دانشجویان مهندسی نساجی، از اهداف اصلی این دانشکده است. 

از این رو، در روز پنج شنبه، ۴ اسفند بازدیدی برای دانشجویان ورودی  ۱۴۰۱ از کارخانه اروم ایاز که از کارخانه های موفق و به روز در تولید پارچه رومبلی است و بیش از ۲۰ مهندس فارغ التحصیل این دانشکده در آن مشغول به فعالیت هستند، برگزار شد. پس از بازدید از همه قسمت های خط تولیدی، از دانشجویان برتر این ورودی تقدیر به عمل آمد.