دوره آموزشی نرم افزارهای تخصصی مهندسی پوشاک

 | تاریخ ارسال: 1401/1/15 | 
 
دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند
دوره آموزشی نرم افزارهای تخصصی مهندسی پوشاک
جهت دانلود راهنما کلیک نمایید ( لینک راهنما)