برگزاری مدارس زمستانی بین المللی در دانشکده مهندسی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/25 | 
در زمستان ۱۴۰۰ چهار مدرسه زمستانی اصلاح سطح، تکنولوژی برید، علم رنگ کاربردی و نانو الیاف  بصورت آنلاین و توسط اساتید بین المللی در حال برگزاری است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت https://intevents.aut.ac.ir/winter-school-۲۰۲۲-۲/ مراجعه فرمایید.