قابل توجه داوطلبان دوره دکتری دانشکده نساجی 
۱۳۹۹/۶/۲۶
نکات قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت  ثبت نام در ترم اول ۹۹-۱۴۰۰
۱۳۹۹/۶/۲۵
اطلاعیه در مورد دروس تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول ۹۹
۱۳۹۹/۶/۲۲
چارت ۸ ترمی ورودی ۹۷ و ما بعد- ۴ گرایش
۱۳۹۹/۶/۱۱
قابل توجه دانشجویانی که تمایل به گذراندن واحد کارآموزی در تابستان ۱۳۹۹ دارند.
۱۳۹۹/۳/۲۰
حذف اضطراری ترم مقطع کارشناسی ( ترم کرونایی )
۱۳۹۹/۳/۱۰