اطلاعات کلی

سايت كامپيوتر دانشكده 

 

 دانشكده مهندسي نساجي داراي دو سايت كامپيوتر مي ياشد. سايت دانشجويان كارشناسي و سايت دانشجويان كارشناسي ارشد. سایت کامپیوتر دانشکده نساجی با بهره گیری از امکانات به روز، مکانی مناسب برای انجام تمامی امور کامپیوتری و استفاده از اینترنت می باشد.

 

 

امکانات

مشخصات كامپيوترهاي سايت عبارتند از:

 

سايت

مكان سايت

نوع كامپيوتر

تعداد

سايت كارشناسي

طبقه پنجم

پنتيوم 4

26

سايت كارشناسي ارشد

طبقه پنجم

پنتيوم 4

12

 

ساعات كار سایت کامپیوتر: شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 6 بعداز ظهر

سرپرست سايت كارشناسي: آقاي صفوي 

نحوه  تماس: داخلي 2602