نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سيده سارا حسيني دهكردي کارشناسي مهندسي نساجي-پوشاک 89
2 مهدي صدرجهاني دکتري مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي 89
3 شقايق طهان قزويني کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف 89
4 سمانه هاشمي كيا دکتري مهندسي نساجي 89
5 بهنوش يراقي کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف 89
6 سعيد آجلي دکتري مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
7 مريم آخوندي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
8 موژان آرين شکوه کارشناسي مهندسي نساجي
9 موزان آرين شکوه کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
10 آزيتا آسايش دکتري مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
11 مرضيه آقاجاني دکتري مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
12 سارا آقايان کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
13 مونا اباديان کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
14 مريم ابراهيمي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
15 عليرضا ابراهيمي کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
16 زهرا ابراهيمي کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
17 عليرضا ابراهيمي ازندرياني کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
18 بتول ابراهيمي زاده کارشناسي مهندسي نساجي-پوشاک
19 معصومه احتسابي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
20 نيلوفر احدي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي