دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
نگهبانی دانشکده ۲۶۴۷
آزمایشگاه منسوجات بی بافت ۲۶۴۶
آقاي دکتر عبدالحسين صادقي ۲۶۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۳۸ پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
آقای ابراهیمی ۲۶۶۹ کارگاه ریسندگی و بافندگی
آقای دکتر امانی ۲۶۸۲
آقای دکتر امیر بیات ۲۶۶۶
آقای دکتر امیرشاهی ۲۶۴۲
آقای دکتر بابایی ۲۶۷۲
آقای دکتر بهرامی ۲۶۸۰
آقای دکتر جدی ۲۶۸۵
آقای دکتر حسینی ۲۶۳۷
آقای دکتر حقیقت کیش ۲۶۶۸
آقای دکتر سحرخیز ۲۶۵۹
آقای دکتر سعید شیخ زاده نجار ۲۶۶۴ سرپرست تحصیلات تکمیلی
آقای دکتر سید اصفهانی ۲۶۱۸
آقای دکتر سید هژیر بهرامی ۲۶۱۷ آزمایشگاه شیمی پلیمر
آقای دکتر شوشتری ۲۶۳۸
آقای دکتر صادقی ۲۶۵۵
آقای دکتر عترتی ۲۶۵۱
آقای دکتر علی اصغر اصغریان جدی ۲۶۸۵ سرپرست گروه تکنولوژی نساجی
آقای دکتر قره آغاجی ۲۶۱۶
آقای دکتر مالک ۲۶۶۲
آقای دکتر مجتهدی ۲۶۲۹
آقای دکتر مجتهدی ۲۶۷۸ کارگاه ذوب ریسی
آقای دکتر مجید صفر جوهری ۲۶۳۵ مرکز تحقیقات ریسندگی
آقای دکتر مجید منتظر ۲۶۵۷ سرپرست گروه شیمی نساجی و علوم الیاف
آقای دکتر محمد کریمی ۲۶۶۷ آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی
آقای دکتر مسعود لطيفي ۲۶۳۶
آقای دکتر معروفی ۲۶۲۵
آقای دکتر منتظر ۲۶۵۷
آقای دکتر منتظر ۲۶۴۹ آزمایشگاه نانو بیو تکمیل - بایو تکمیل
آقای دکتر نصرتی ۲۶۷۴
آقای دکتر نورپناه ۲۶۹۹
آقای دکتر هوشنگ نصرتي ۲۶۰۰ - ۶۶۴۱۹۵۲۷ ریاست دانشکده
آقای دکتر کریمی ۲۶۵۸
آقای دکتر کیانی ۲۶۷۲
آقای سبحان نظری ۲۶۱۰ کارگاه تکنولوِژی تولید پوشاک
آقای سیفی ۲۶۷۹ مسئول ساختمان دانشکده نساجی
آقای طالبی ۲۶۶۹ کارگاه ریسندگی و بافندگی
آقای علمشاهی ۲۶۶۹ کارگاه ریسندگی و بافندگی
آقای علمشاهی ۲۶۶۳ کارگاه ساخت و ماشین ابزار
آقای ملکی ۲۶۴۵ انتشارات
آقای مهندس اصفهانی ۲۶۷۷
آقای مهندس باقر زاده ۲۶۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۳۸ پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
آقای مهندس سرشار زاده ۲۶۸۷
آقای مهندس صفوی ۲۶۰۲ مرکز کامپیوتر
آقای مهندس علی نوروزی ۲۶۶۳ کارگاه بافندگی حلقوی تاری
آقای مهندس مظاهری ۲۶۱۸
آقای مهندس مولوی ۲۶۴۰ کارگاه بافندگی حلقوی پودی
آقای مهندس مولوی ۲۶۷۸ کارگاه ذوب ریسی
آقای مهندس نوروزی ۲۶۶۹ کارگاه ریسندگی و بافندگی
آقای مهندس کاشانی ۲۶۲۱ - ۲۶۶۰ آزمایشگاه فیزیک نساجی
آقای مولایی ۲۶۷۰ انبار دانشکده
اتاق استراحت آقایان ۲۶۰۴
اتاق استراحت خانم ها ۲۶۰۱
اتاق دانشجویان دکترا ۲۶۰۷ - ۲۶۲۲
اتاق شورای دانشکده ۲۶۱۲
انجمن صنفی دانشجویان ۲۶۱۹
انجمن علمی دانشجویان ۲۶۳۱
خانم دکتر آگهیان ۲۶۷۶ آزمایشگاه رنگ همانندی
خانم دکتر انصاری ۲۶۰۹
خانم دکتر داداشیان ۲۶۹۱
خانم دکتر قنبرافجه ۲۶۰۵
خانم دکتر منصوره قنبر افجه ۲۶۲۴ آزمایشگاه رنگرزی
خانم دکتر ناهيد همتي نژاد ۲۶۲۳ آزمایشگاه تکمیل
خانم دکتر ناهید همتی نزاد ۲۶۵۴ سرپرست دوره های آزاد
خانم دکتر ناهید همتی نژاد ۲۶۸۳ آزمایشگاه کنترل کیفیت شیمی
خانم دکتر همتی نژاد ۲۶۰۶
خانم سعادت دار ۲۶۱۵ دفتر آموزش
خانم سعيده حداديان ۲۶۶۴ - ۶۶۴۱۹۵۷۲ دفتر تحصیلات تکمیلی
خانم شيرين سپهر ۲۶۱۵ دفتر آموزش
خانم صفری ۲۶۴۱ کتابخانه
خانم فاطمه شاطر حسيني ۲۶۸۸ دفتر مالی و اداری
خانم مهدوی ۲۶۵۴ - ۶۶۴۹۱۸۷۴ دفتر معاونت پژوهشی
خانم مهندس امیری ۲۶۲۱ - ۲۶۶۰ آزمایشگاه فیزیک نساجی
خانم مهندس تمیزی فر ۲۶۸۱ آزمایشگاه آب و پساب
خانم مهندس تکند ۲۶۲۳ آزمایشگاه تکمیل
خانم مهندس تکند ۲۶۸۳ آزمایشگاه کنترل کیفیت شیمی
خانم مهندس حاجیانی ۲۶۲۶ دفتر قطب علمی
خانم مهندس خرم طوسی ۲۶۰۸
خانم مهندس رجبیان ۲۶۶۸ آزمایشگاه میکروسکوپ نوری
خانم مهندس رجبیان ۲۶۶۷ آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی
خانم مهندس رضایی ۲۶۲۰ کارگاه CAD و فیوزینگ
خانم مهندس زهرا خرم طوسی ۲۶۴۰ کارگاه بافندگی حلقوی پودی
خانم مهندس طاهره معینی ۲۶۱۷ آزمایشگاه شیمی آلی
خانم مهندس طاهره معینی ۲۶۵۳ آزمایشگاه علوم الیاف
خانم مهندس معینی ۲۶۰۳
خانم مهندس مقدسیان ۲۶۱۷ آزمایشگاه شیمی آلی
خانم مهندس مقدسیان ۲۶۱۷ آزمایشگاه شیمی پلیمر
خانم مهندس ملکی ۲۶۲۱ - ۲۶۶۰ آزمایشگاه فیزیک نساجی
خانم مهندس ملکی ۲۶۷۳
خانم مهندس موسی زادگان ۲۶۸۷
خانم مهندس میوه ای ۲۶۸۱ آزمایشگاه آب و پساب
خانم مهندس یعقوبی ۲۶۶۱ آزمایشگاه شیمی تجزیه
خانم مهندس یعقوبی ۲۶۷۷
خانم مهندس یعقوبی ۲۶۵۳ آزمایشگاه علوم الیاف
خانم وجيهه قبادي ۲۶۰۰ - ۶۶۴۱۹۵۲۷ دفتر دانشکده
خانم پريسا جليلي ديلمقاني ۲۶۲۶ پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
شماره فکس دانشکده ۶۶۴۰۰۲۴۵
آقاي مهندس علي نوروزي ۲۶۸۸ دفتر مالی و اداری
آقای دکتر آرامی ۲۶۱۴
آقای دکتر سعيد شيخ زاده نجار ۲۶۱۳
آقای دکتر سيد محمد عترتي ۲۶۱۵ معاون آموزشی
آقای دکتر سيد هژير بهرامي ۲۶۵۴ معاونت پژوهشی - ارتباط با صنعت
آقای دکتر سید محمد حسین ورکیانی ۲۶۸۸ - ۶۶۴۹۳۵۲۶ معاونت مالی و اداری
آقای دکتر صفر جوهری ۲۶۳۴
آقای رضا کورانی ۲۶۸۳ کارگاه چاپ
خانم لیلا رضایی ۲۶۸۸ دفتر مالی و اداری
خانم مهندس ملکی ۲۶۸۴ مرکز تحقیقات الکترونیک در نساجی