نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سعيد آجلي کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
2 سارا آذري کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
3 فرشيد آزاديان کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي
4 آزيتا آسايش دماوندي کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
5 فريد آصف کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي
6 مرضيه آقاجاني کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
7 نادر آقاعلي عسگرکاشاني کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
8 ابوالفضل آقانوري کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
9 زهره آوخ کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
10 مينو آيت اللهي کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
11 فرناز آگهيان دکتري مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
12 فرناز آگهيان کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
13 عباس ابراهيم زاده الله اباد کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
14 سميه ابراهيم پورابيازني کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
15 قاسم ابراهيم پورچابک کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
16 مريم ابراهيمي کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
17 فرامرز ابراهيمي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
18 اصغر ابراهيمي کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
19 فرامرز ابراهيمي کارشناسي ارشد مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
20 حسن ابراهيمي ازندرياني کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي