نتایج اعلام گرایش دانشجویان ورودی ۱۳۹۴

نام پذیرفته شدگان گرایش های مختلف دانشجویان ورودی 1394 در ضمیمه آورده شده است.

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱