تغییرات جدول دروس امتحانی و ضرایب رشته مهندسی نساجی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹

جدول دروس امتحانی و ضرایب آن در رشته مهندسی نساجی آزمون کارشناسی ارشد سال 99 تغغیر کرده است. این تغییرات در فایل ضمیمه گزارش شده است.   

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷