قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری

متقاضيانی که از آنها در سايت سازمان سنجش برای مصاحبه دعوت به عمل آمده می توانند جهت کسب اطلاعات ثبت نام و ارائه مدارک به سايت تحصيلات تکميلی دانشگاه مراجعه نمايند. اطلاعات تکميلی جهت زمان مصاحبه در سايـت دانشکده متعاقبا" اعلام می گردد.

شماره تماس دفتر تحصيلات تکميلی دانشکده : 64542664

 

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷